Energimærkning

Energimærkning

Dit rådgivende ingeniørfirma

Thoudal Rådgivende Ingeniørfirma ApS blev i oktober 2009 certificeret som energimærkningsvirksomhed iht. DS/EN ISO 9001, samt Energistyrelsens supplerende krav. Certificering er gennemført ud fra et ønske om at levere energimærker og ydelser inden for energioptimering med et dokumenteret højt fagligt niveau.

Vi tilbyder energimærkning af alle typer ejendomme fra énfamiliehuse, andelsboliger og til store ejendomme. Ring for et uforpligtende tilbud.

Det er lovpligtigt at få udarbejdet energimærkning på nye og eksisterende ejendomme ved overdragelse/salg, herunder også udleje. Endvidere skal nye opvarmede bygninger over 60 m2 energimærkes ved færdigmelding.

Energimærkningen er gyldig i ti år. Dog kan der ved energimærkningen vise sig forhold, der nedsætter energimærkets gyldighed til 7 år.

Energimærkningen dokumenterer bygningens energimæssige tilstand og udføres af en godkendt energikonsulent, der er uvildig, professionel og ansvarsforsikret i henhold til lovgivningen. Konsulenten beregner bygningens energibehov og tager udgangspunkt i det hidtidige energiforbrug.

Energimærkningens hovedformål er at skabe fokus på muligheder for rentable energibesparende tiltag i bygningen.

Se mere om energimærkning, herunder også gældende bekendtgørelser på området