Rådgivning

Rådgivning

Dit rådgivende ingeniørfirma

Thoudal Rådgivende Ingeniørfirma kan tilbyde rådgivning, projektering, tilsyn og byggeledelse inden for alle typer af byggeopgaver.

Vi kan tilbyde professionel hjælp til projektering inden for områderne:

  • Kloakering
  • VVS
  • Indeklima
  • Energiberegninger og isolering
  • Konstruktioner

Endvidere kan vi tilbyde:

  • Projektstyring
  • Byggeledelse, sikkerhedsledelse og økonomistyring
  • Fagtilsyn

Ingen opgave er for lille, og ingen er for stor. Vi kan hjælpe i alle faser af byggeprocessen, og har erfaring i anvendelse af Det Digitale Byggeri, herunder anvendelse af 3D-bygningsmodeller.

Vi kan tilbyde hjælp inden for alle byggeriets faser lige fra udarbejdelse af idegrundlag, skitseprojekt, ansøgning om byggetilladelse, energiberegninger, arbejdstegninger, byggeledelse og fagtilsyn. Hos os er det kundens ønsker og behov, der er i højsædet. Hvis opgaven kræver det, kan vi få assistance fra en lang række af vores samarbejdspartnere.